دیگه دوست ندارم

تنهایی آرومم

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگ

ﮔـﺷـﺖ…

'اﻣـﺎﺑـﺪان ﺗـﺎ آﺧـﺮﻋـﻤـﺮدرﮔـﯿـﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻮاﻫـﻲ ﺑـﻮد.

وﺗـﻈـﺎﻫـﺮﻣـﻲ ﮐـﻨـﻲ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻲ

ﻣـﻘـﺎﯾـﺴـﻪ ﺗـﻮرا از ﭘـﺎ در ﺧـﻮاﻫـﺪ آورد

.ﻣـﻦ

" ﻣـﻲ داﻧـﻢ ﺑـﻪ ﮐـﺠـﺎي ﻗـﻠـﺒـﺖ ﺷـﻠـﯿـﮏ ﮐـﺮدﻩ ام"  

 

 

♥ ساعت توسط همراز

تا دیروز ما رو می دیدی مِن مِن می کردی

الان شاخ شدی مَن مَن می کنی !

♥ ساعت توسط همراز

 

بعضیا با التماس اومدن توی زندگیمون با ادعا رفتن ... واقعا خندم میگیره

 

 

♥ ساعت توسط همراز

تاریک بــاد !


خـانـه ی مــــردی


که نــمی جنـگـــــدبـــرای زنـی که


دوستـــش دارد

 

♥ ساعت توسط همراز

ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ... ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ...
ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ﻭﺑﯿﺎﺩ،
ﺑﯿﺎﺩﻭ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ بگه ...
ﺑﮕﻪ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺯﯾﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ
قد راست کنه ...
ﺑﮕﻪ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺷﺪﻩ،
ﺑﮕﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺭﻭﻧﺪﺍﺭﻩ ...
بگه فهمیدم فقط تو برام میمونی,
تویی که همیشه باهام بودی ,
ﺳﺮﺷﻮ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﮐﺮﺩ
ﺗﻮﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ،
ی پوک به سیگارم بزنم و ﺑﺰﻧﻢ ﺯﯾﺮﺧﻨﺪﻩ ...
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﺨﻨﺪﻡ ﺗﺎ ﺍﺷﮑﺎﻡ ﯾﻮﺍﺵ ﯾﻮﺍﺵ
ﺍﺯﭼﺸﻤﺎﻡ ﺳﺮﺑﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﺑﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ...!
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻨﻪ ...
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﮕﻢ ... ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ،ﺷﻤﺎ .... ؟؟؟ 

 


♥ ساعت توسط همراز


تــو را مـَن “تــو” کـَردَم
وگـَرنــه “او” هـَمـ زیـادَت اسـت
پـَس اینقـَدر بـَرایـَم ،شـُما,شـُما نـَکـُنـ…


 

♥ ساعت توسط همراز

من خوبم !
روزها هم همه دارند عبور می کنند به آرامی
نه چراغ قرمزی را رد می کنند.. نه تصادفی رُخ داده ..
باز هم می گویم من خوبم .. همه چیز هم عالیست 
تنها
نمی دانم 
از خدا که پنهان نیست
از شما چه پنهان
چند روزیست خنده هایم به گریه ختم می شود . . .
گریه هایم به سکوت
چند روزیست فکر می کنم خوشحالم 
هیچ چیز کم نیست
فکر می کنم دیگر فکرِ هیچ چیز با من نیست 
چند روزیست
روزهایم
روز
ن ی س ت

 

♥ ساعت توسط همراز

دیروز اتفاقی تو را جایی دیدم…


تنها نبودی!!! اما خوشبخت هم نبودی…

 

♥ ساعت توسط همراز

برایم ڪــَـف زدند . . .

در آغوشـَـم گرفتند، تایید و تشویقــَـم ڪردند ..

ڪـہ آخــر فرامـــوشت ڪــردم 

دیگر تا ابـد بر لـَـبانم لبخنـدے تــَـصنعـے مهمـاטּ است

 اما بیــטּ ِ פֿـــودمـاטּ باشــد، هنــوز تنهـــا دلـبـَـرڪــَـم تـــــو هسـتــے 

♥ ساعت توسط همراز

میدانی ... !؟

حالا که فکر مے کنم

می فهمم ...

بعضے ها ...

همان بـــــعـــــــــضے هــ ـــ ـــا بمانند

خیلـــــــــــــی بهتر است ...✓والـــــــــــــــــــــا به این برکـــــــت : D

 

♥ ساعت توسط همراز

 

خدایا یه چیزی میگم ناراحت نشو ، دنیات ته نامردیه.

 

♥ ساعت توسط همراز

♥ ساعت توسط همراز

 

ادم مثله پنکه بچرخه اما با ادم هرزه نچرخه........

♥ ساعت توسط همراز

 

نیاز دارم که حتما با یکی صحبت کنم .... ولی کو گوش شنوا و دهن قرص ....

♥ ساعت توسط همراز

 

یادی کنیـــم از امــــوات... مخـــصوصا اونایــــی ک زنـــده ان اما برامـــون مــــردن!

 

♥ ساعت توسط همراز


  اونے ڪـہ لیاقت مآرو نـבآره
  
 פֿـــــــــب نـבآره בیگـہ  
  
 چیڪآر ڪنـم
  
 . 
  
 . 
  
 . 
  
 غصـہ ڪم سعآבتے مرבم هـم مـטּ بخورم؟؟゜**゜  
  
 وآلاآآآآآآآآآآآآآآآ 

♥ ساعت توسط همراز

 

فکر کردی رفتن تو منـــو به زانو درآورده...؟ نه جونـــم , داشتم خــــــــــــــدا رو شکر میکردم..

 

 

♥ ساعت توسط همراز

بگذار بگویند مغرورم

 

اما

 

من دوستت دارم هایم را

 

دیگر خرج کسی که لیاقتش را ندارد نمی کنم…!

 

 

♥ ساعت توسط همراز

آرزوی خیلی ها بودم


از آن دست نیافتنی هایشان….

 

ساده اسیرت شدم که قدر ندانستی...

 

 

♥ ساعت توسط همراز

نوشته هایمان را میخوانی میگویی: چه زیبا!!......


درد آدمها زیبایی دارد؟؟؟؟؟....

 

♥ ساعت توسط همراز

 

 مَن آدَمٍ کینٍه ای نیستَم . . . ! اَمآ آلزآیمٍر هَم نَدآرَم . . . !

 

 

♥ ساعت توسط همراز

 

باران که هیچ ، زیر فشار مستقیم شیلنگ آتش نشانی هم یادت نمی افتم ...

 

 

♥ ساعت توسط همراز

گله ای نیست!

حق داشت بره.

دلم زیادی براش تنگ بود.

انقدر تنگ که دیگه توش راحت نبود...

حالا دیگه راحته.

رفته سراغ یه دل بزرگ و امن.

 یه کاروانسرای مجلل!!!

 

♥ ساعت توسط همراز

"بکـــــــــــــــارتــــ" را בرسـت بخـواטּ یک بار בیگر

ایـטּ گونـﮧ برایـت تفسیر کرבه انـב یعـنے صــاحبـش "بکار" تـــو مے آیـב

چــوטּ هنـوز ایـטּ یکـے را امتـحاטּ نکــرده اے

امـا وقتے"بکـــــــــــــــــــارت" را از او گرفتــے בیگــر "بکـار" تــو نمـے آیـב

چــوטּ בیگـر امتحـانـش کـرבه اے 

میـروے سـراغ בیگـرے کـﮧ "بکار" تــو بیــایــב

اینــها افتخــار نیسـت اینــها عقــבه هــاے تــو میــباشـב

راسـتـے بـבاטּ یکـے هست کـﮧ "بکــــــــــــــــــــارت" رسیـدگـے کنــב ...!

 

 

♥ ساعت توسط همراز

کمی عوض شدم؛

دیریست از خداحافظی ها غمگین نمیشوم؛

به کسی تکیه نمیکنم .؛
از کسی انتظار محبت ندارم؛

خودم بوسه میزنم بر دستانم ؛

سر به زانو هایم میگذارم و سنگ صبور خودم میشوم...

چقدر بزرگ شدم یک شبه !!!


 

♥ ساعت توسط همراز

عشقـــــــــای امـــــــروز یعنی ...

داشتن کسی که مال تو نیست...نه اینکه نباشه...هست ولی همیشه چشمش دنبال یکی بهتر

 ازخودتـــــــــــــــــه...یعنی اینکه تـــــــــو با گریش گریه کنی ولیـــــ اون وقتی مشکل تورو میبینه میشی سوژه

خنده اونـــــــــــو دوستاش....یعنی خودتو زندگیتو واس کسی حروم کنی که واسش هیچ ازشـــــــــــی

نداری....یعنی تنهایی....آره عشقـــــــــــــای امروز یعنی؟!!!

پـــــــــــــــــــــــــــــــــ و چ

 

 

♥ ساعت توسط همراز

مـــــــــــــــــرد هـَم بـکارت داره!

 مـنتهـا بـکارت مـرد ، غیرتشه !

اگه دیدی معشوقه ت غیرت نداره بدون که هرزه س!

 

♥ ساعت توسط همراز

مـــن زنـــم  . . . !

زنـی از جـنــس خــواهــرت . . . از جـنـس مــادرت . . . از جــنس هـمسـرت .

. .

و هــر گاه نـگاهـی نـابـهنـگام از روی هـــــــــوس بـر مــن انــداخـتی،

نـامـــوس خــویـش را در چشـمــان پـلیــد رهـگــذران انـسـان نمــا حـــس

کــن . . .!

آنچـه تــورا خـشمگیـن میـسازد ،

بـرادر ، پــدر و هـمسـر مــرا نـیز بـه خـشــم وامـیـدارد . . . !!!

 

 

♥ ساعت توسط همراز

من , تنهایی ام را نه با دود سیگار ....


نه با یاد تو ....

نه با افسوس خوردن ....

با هیچ چیز .... هیچ چیز آلوده نمیکنم....

تنهایی من " قداست " دارد! 

مانند یک میزبان خوب از مهمانم پذیرایی میکنم!

قدمش هم بر سر چشمان بی حالم!

بودنش بر سر منت! که وجودش به وجود بی غیرت تو شرف دارد!


همین....
 
 
 
♥ ساعت توسط همراز

چتر منطق بر سر گرفته ام!


تا باران عشق را

تجربه نکنم!

 

ديگر توان مقابله با

تب و لرز،

برايم باقي نمانده است...

♥ ساعت توسط همراز