دیگه دوست ندارم(تسلیت قلب صبورم)

پیوندت مبارک

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

ﮔـﺷـﺖ…

'اﻣـﺎﺑـﺪان ﺗـﺎ آﺧـﺮﻋـﻤـﺮدرﮔـﯿـﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻮاﻫـﻲ ﺑـﻮد.

وﺗـﻈـﺎﻫـﺮﻣـﻲ ﮐـﻨـﻲ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻲ

ﻣـﻘـﺎﯾـﺴـﻪ ﺗـﻮرا از ﭘـﺎ در ﺧـﻮاﻫـﺪ آورد

.ﻣـﻦ

" ﻣـﻲ داﻧـﻢ ﺑـﻪ ﮐـﺠـﺎي ﻗـﻠـﺒـﺖ ﺷـﻠـﯿـﮏ ﮐـﺮدﻩ ام"  

 

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

دنیا بازی‌هایت را سرم در آوردی...


گرفتنی‌ها را گرفتی‌...


دادنی‌ها را " ندادی "...


حسرت‌ها را کاشتی...


زخم‌ها را زدی ...


دیگر بس است...


چیزی نمانده ...


بگذار آسوده بخوابم ...


محتاج یک خواب بی‌ بیدارم

 ♥ ♥ ♥ همراز ♥

ﺗﻨﻔــــﺮ ؟!

ﻧــــﮧ !

ﺑﻰ ﺗﻔــﺎﻭﺗــﻤــــ

ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﺳﺮﺗــــم ﺯﻳـــﺎﺩﻯ ﺍﺳﺘـــ …

♥ ♥ ♥ همراز ♥

 گاهی دلم از هر چه آدم است می گیرد...
گاهی دلم دو کلمه حرف مهربانانه میخواهد
نه به شکل دوستت دارم
و یا نه به شکل بی تو میمیرم
ساده شاید
مثل
دلتنگ نباش,امیدت به خدا...فردا روز دیگری ست !!!!!!!!!!!!

 

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست ، 

آنقدر به خاطره ضربدرهای جلوی اسمم 

چوب روزگار را خوردم که تبدیل شدم 

به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی …

♥ ♥ ♥ همراز ♥

 می خندم!

دیگر تب هم ندارم

داغ هم نیستم

دیگر به یاد تو هم نیستم

سرد شده ام

سرد سرد

نمی دانم

شاید…

شاید دق کرده ام!

کسی چه می داند…

بی حسم کردی.... نسبت به تمام حس های دنیا...!

♥ ♥ ♥ همراز ♥

ميدوني قشنگترين حس دنيا چيه ؟ اينکه بدوني همون بلايي که سرت آورده.. سرش آوردن ...!

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

دلم برای خنده هایم تنگ شده است؛ مدتی ست که دیگر، ادای خنده را در میآورم...

♥ ♥ ♥ همراز ♥

آهـــــ....ـای! اونی که فک میکنی "خیلی خاصــی " اینو بدون که بعد یه مدت، تو هم براش میشی "عادی"

♥ ♥ ♥ همراز ♥

...
ادامـ ـه حرفـ ـامونــ
♥ ♥ ♥ همراز ♥

گاهی دوست دارم کفش هایم را مانند کودکیم
تا به تا بپوشم… تا ببینم
هنوز هم کسی حواسش
به من
هست یا نه؟؟

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

مخاطب یه زمانی خاص

 

پسري که خيلي دوست دختر داشت بالاخره عاشق
شد و ازدواج کرد !!!!....


بعد خدا بهش يه دختر داد !!!!....


يه روزي خدا بهش گفت که يادته چجوري اشک
دخترهاي مردمو رو در مياوردي !!!........


حالا خودت دختر داري !!!.... نظرت چيه !!..؟؟
تحمل اشکش و داري !!....؟؟


گفت: فقط ميتونم بگم پشيمونم و اميدوارم همه اونها
که دلشون رو شکستم منو ببخشن !!....


هيچ پدري طاقت ديدن اشکهاي دخترشو نداره !!..


پدرهاي اينده !!!.....به دختردارشدنتون خوب فکر
کنيد !!!....زمين گردها

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

گاهی اوقات که بغض گلویم رامیفشارد

دوست دارم خدااسمان رارها کند

به زمین بیاید دستم را بگیردوااشکهایم راپاک کندوبگوید

بیا بریم اینجااذیتت

 میکنند...!!!

 عجیب این حسو دارم


♥ ♥ ♥ همراز ♥

 

همه چیز دست به دست هم داد تا من و او نتوانیم دست در دست هم بگذاریم !

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

"من" را میبینی؟!

 هـمچنان ایستاده امـ!

کسی که فکرمیکردی،میشکند "بی تو"..

حالا میشکند امثال "تو" را...

هیس!!!

چیزی نگو فقط..

برو...

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﯽ ﻋﺸﻘﻢ


ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻬﺶ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯿﮕﻔﺘﯿﻢ |:


ﺳﻮﺕ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﻮﻣﺪ !!!!

 

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

چند روز است عجیب ساکتم !عجیب آرامم !حتی کاری با خود خودم هم ندارم !نمیدونم چی شده !
مثل اینکه به احساس پوچی رسیدم . . .

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

 

خســــتـــه امـــ از تــظـــاهر به ایستادگی.......

از پنــــهــانــ کـــردنـــ زخــــمـــ هـــایـــمــ ...

زور کــــه نیـــســــتــــ ....

دیـــگــر نــمیـتــوانــمـــ بــی دلــیـــل بــخنــــدمــ و....

بــا لبـــخنــدی مســخــره ...

وانـــمـــود کنـــمــ هــمـــه چــــیــز رو بـــه راه اســـتــــ ....!!!!

اصـــلأ دیـــگــر نــمیـــخــواهــم کــه بــخــنــدمــ ...

میـــخــواهــم لــج کنـــمــ ...

بـــاخــودمـــ ...

بــا تــو ...

بـــا هــمــه ی دنــیــا...!

چــقــدر بــگــویــمــ فـــردا روز دیــگــریــســتـــ ...

و امـــروز بیــایــد و مــثـــل هـــر روز باشــی....؟!؟!

خــســتــه امــ .... از تـــو .... از خـــودمـــ ....از همـــه ی زنــدگــی .....

♥ ♥ ♥ همراز ♥

میـدونــے بــُـטּ بَستِ زِنـدِگـے کـُجـآست ؟
جــآیـــے کـِـﮧ
نَــﮧ حـَــقِ خــواسـتـَـטּ دارے
نـَـﮧ تــَوانــایــے فَـــرامـُـوش کـَــردَטּ...!!

♥ ♥ ♥ همراز ♥

مـن و تـو خیلے ڪآرهآ بـﮧ دنیآ بـدهکآربودیم .. (!)


مثــــل یکــ عکس دو نـَفره …


یآ چرخ زدن بے دلیل در خیآبآטּ ..


یآ بستنے خوردن در یڪـ روز برفے ..


حتے .. !


مریض شُـدن گلو درد بـﮧ خآطر بستنے روز برفے !


ببیـن ؟!


مـن و تـو خیلے ڪآر כآشتیم ..

 

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

من در کنار یک مرد زندگی میکنم 

مردی که اسمش در شناسنامم ثبت شده ...

و همسر من محسوب میشود

مردی که شاید من زنِ رویاهاش باشم اما 

او هیچوقت مرد رویاهای من نمیشود چون 

رویایی ترین کسی که میخواستم تو بودی

جسمم کنار او میخوابد اما ، افکارم در کنار تو

ســالــها بــعــد

بی هوا وقتی یادت میوفتم

فقط به این فکر میکنم که خوشبختی یا نه ؟

شاید اسم تو را گذاشتم روی پسرم 

ســالــها بــعــد

من زنیم که از عذاب وجدان دارد میمیرد 

زنی که به تو فکر میکند اما ، کنار یک مرد دیگرست 

زنی که به دوست داشتن های مرد دیگر پاسخ میدهد اما ، نه از ته دل

ســالــها بــعــد

وقتی همه خوابند

میرو م در آشپزخانه و یک نخ سیگار روشن میکنم 

در آن نور کم سوی چراغ خواب به تو فکر میکنم

از سیگارم کام های عمیق میگیرم 

و به این فکر میکنم که زندگیم چجوری میشد اگه تو همسرم بودی ؟

در حالی که دارم در فکرت غرق میشوم ، سیگارم رو به اتمام است 

و من با عذاب و با دلی پر از غم 

باید بروم کنار مردی بخوابم که همیشه آرزو میکنم تو جای او بودی

ســالــها بــعــد این موقع 

تو کنار کسی هستی که دوستش داری اما 

من کنار كسی هستم که فقط باهاش هم خونم 

ســالــها بــعــد

زنی هستم با موهای سفید و چهره ای خسته

زنی که خیلی ها میشناسنش اما 

او با هیچکس جز یاد تو آشنا نیست . .

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

تمام آرزوی امشب من ، ندیدن فرداست …

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

لیـــاقــت مــی خواهــد

بـــودن در شعــر هـــای دختــریــــ کهــــ

بـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــی ریـــزد

تعجـــب نکــــن !!

در بی لیـــــاقتی تـــو شکـــی نیـــست

اینجـــا دلیـــل بــودنـــت میـــان بغــــض هــــایـــم

خــریتـــــ خـــودم اســـت نـــه لیـــاقــــت تــــو ....
 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

پرنده ای که رفت بگذار برود

هوای سرد بهـــانه است !

هــوای دیگری در ســر دارد...

♥ ♥ ♥ همراز ♥

آینده ای خواهم ساخت،که گذشته ام جلویش زانوبزند

قرارنیست من هم دل کس دیگری را بسوزانم...

برعکس کسی را که دارد زندگی ام میشود آن قدرخوش بخت میکنم که به هر روزی که جای اونیستی به خودت لعنت بفرستی ....!

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام ...


بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛مــــے تـــــــرســـــــم
هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !!


♥ ♥ ♥ همراز ♥

به سلامتی اونو یارش………….. منو یادش

♥ ♥ ♥ همراز ♥

بسلامتی مــــــــــن...
منــــــی که الان دلم واسه یه بی معرفت تنگه!
منــــــی که بغضمو جلو همه قورت میدم که یوقت گریه نکنم!
منــــــی که هر آهنگی گوش میدم فقط به یاد یه نفر میفتم!
منــــــی که تا میام حرف بزنمو کاری کنم سریع میگم بیخیال!
منــــــی که شبا از فرط تنهایی و بی رویا بودن هدفون توگوش میخوابم!!!
منــــــی که حتی دیگه نمیدونم چه مرگمه وچه ریختی باید خودمو خالی کنم...
منــــــی که خیانت از عشق و رفیق دیدمو فقط سکوت کردمو بغضو نگاه...
منــــــی که نامردی رو درحقم کردنو بازم دلم بلد نیست نبخشتشون...
آه رفیق... به سلامتی من که حال و روزم شدید طوفانیه...!!!

♥ ♥ ♥ همراز ♥

اگه از من خوشت نمیاد... به درک! چون من اصلا جوری رفتار نمیکنم که تو خوشت بیاد..
♥ ♥ ♥ همراز ♥

زنی به پناه شانه های مردانه تو دل سپرده است ...تو به كشف اندام زنانه او چشم دوخته ای ....-جایی دیگر-مردی به مهر و عاطفه زنانه تو دل سپرده است ...تو با ماشین حساب به جان دارایی او افتاده ی ...-برمیگردیم به ابتدا-چرا خوب با خوب نه!چرا بد با بد نه!چرا خوب با بد ؟!مگه نه اینكه میگن... خلایق هرچه لایق!؟!!

 

♥ ♥ ♥ همراز ♥طراح : صـ♥ـدفــ